Dalība 5-tajā studentu konferencē “Biodiversity and functioning of aquatic ecosystems in the Baltic Sea region”
Palanga, Lietuva, 2010. gada 5-8 oktobris

Šajā daudz disciplinārajā konferencē pulcējās studenti no dažādām valstīm, lai iepazīstinātu klātesošos ar saviem pētījumiem par bioloģiskiem procesiem Baltijas jūras reģionā. Konferencē prezentāciju un posteru sesiju laikā apsprieda dažādas tēmas sākot no jūras mikroorganismu ekoloģijas, līdz planktona un bentosa funkcionēšanai un modelēšanai, kā arī tika prezentēti sociāli ekonomiski un krasta zonas apsaimniekošanas pētījumi. Evita Strode iepazīstināja klātesošos ar saviem pētījumiem mutiskā ziņojumā:
Strode E. & Balode M., 2010. Sediment-quality assesment in the Gulf of Riga. 5th International student conference Biodiversity and functioning of aquatic ecosystems in the Baltic Sea region, 6-8 October, Palanga, Lithaunia: 93-94.


Konferences dalībnieku kopbilde sponsoru krekliņos.

Posteru sesijas laikā notiek autoru prezentācijas piecu minūšu garumā.

Teksta autors: Evita Strode
Foto: konferences organizātori