Baltijas jūras zinātnes kongress „8th BSSC – Joint research efforts for sustainable ecosystem management”
2011. gada 22. - 26. augusts


Latvijas Hidroekoloģijas institūta zinātnieki BSSC kongresā (Foto Elvita Eglīte).

8-to Baltijas jūras zinātnes kongress „8th BSSC – Joint research efforts for sustainable ecosystem management”, laikā no 2011. gada 22. līdz 26. augustam rīkoja Krievijas Hidrometeoroloģijas universitāte sadarbībā ar BONUS un Krievijas pētniecības iestādēm un zinātnes asociācijām, un norisinājās Krievijā, Pēterburgā.

BSSC ir internacionāls forums, kurā tiekas Baltijas jūras zinātnieki - okeonogrāfi, biologi un ģeologi. Kongresa galvenais mērķis ir savest kopā zinātniekus, ekspertus, kā arī jaunos pētniekus, kas visi pēta jūru.

    HIDROTOX grupas pētījumi tika prezentēti piecos ziņojumos:
  • Barda I., Purina I., Rimsa E., Balode M., 2011. Seasonal activity of biomarkers in bivalve Macoma balthica from the Gulf of Riga (Baltic Sea). In: Proc. of the 8th Baltic Sea Science Congress, 22-26 August 2011, Sankt-Peterburg, Russia, 363.
  • Purvina S.., Barda I., Seile E., Balode M., Purina I., 2011. Toxic effect of summer phytoplankton from the Gulf of Riga on bacteria Vibrio fischeri and other organisms. In: Proc. of the 8th Baltic Sea Science Congress, 22-26 August 2011, Sankt-Peterburg, Russia, 360.
  • Medne R., Balode M., 2011. Hematological analyses of flounder and herring from the Baltic Sea. In: Proc. of the 8th Baltic Sea Science Congress, 22-26 August 2011, Sankt-Peterburg, Russia, 362.
  • Putna I., Balode M., Purvina S., Strake S., Pfeifere M., 2011. Biologicaly treated Latvian municipal and industrial waste water toxicity to crustaceans D.magna and A.salina. In Proc. of SETAC Europe congress, 15-19 May, Milan, Italy.
  • Berezina N., Strode E., Golubkov S., Balode M., 2011. Sediment quality of the Gulf of Finland: bioassay with amphipods. In: Proc. of 8th Baltic Sea Science Congress, 22-26 August, St. Petersburg, Russia, 215.