2011. gada 7.-8.decembris “Seminar on experience exchange between stakeholders from Eastern Baltic Sea Region on options for reduction of hazardous substances. Findings from COHIBA and other projects”, rīkotājs Baltijas Vides Forums,


Semināra laikā klātesošie tika informēti par bīstamo vielu klātbūtni vairāku Baltijas jūras reģiona valstu notekūdeņos, kas tika identificētas COHIBA un citu projektu realizācijas laikā. Tika ziņots par panākumiem bīstamo vielu identifikācijā Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Polijā, Krievijā un citās Baltijas reģiona valstīs, kā arī ziņots par bīstamo vielu emisijas avotiem Kaļiņingradas reģionā. Kā piemērs tika minēta ilglaicīgā notekūdeņu attīrīšanas un kontroles prakse Zviedrijā un Dānijā. Zviedrijā notekūdeņos vispirms tiek identificētas prioritārās bīstamās vielas un pēc tam tiek noteikti galvenie to avoti. Pēc tam sabiedrība un tirdzniecības tīkli tiek iepazīstināti ar saimniecības precēm, kas satur prioritārās bīstamās vielas (piemēram, zobu pastas, mākslas krāsas, u.c.) un šīs preces, kuras satur bīstamās vielas pakāpeniski tiek izņemtas no apgrozības, vai aizvietotas ar citām, kuru sastāvā nav kaitīgo savienojumu. Tādejādi var būtiski samazināt bīstamo vielu emisiju virszemes ūdeņos.