2012. gada 23 - 27. septembris,
16-tā starptautiskā Konference par smago metālu izplatību vidē

16.starptautiskā konference, kas veltīta smago metālu izplatībai vidē, notika Romā no 23.-27.septembrim. Konference bija veltīta smago metālu izplatības aspektiem atmosfērā, augsnēs, ūdeņu ekosistēmās un sedimentos, kā arī smago metālu piesārņojuma ietekmei uz augiem, dzīvniekiem, cilvēku veselību un smago metālu piesārņojuma samazināšanai ar augu palīdzību. Konference bija organizēta 4 plenārajās sesijās un 24 paralēlajās sesijās, kurās piedalījās apmēram 400 dalībnieki.1.attēls
HIDROTOX projekta pārstāvji piedalījās konferencē ar ziņojumu „Concentrations of metallothionein in the bivalve molluscs Anodonta spp. and Unio spp. from Latvian lakes with different anthropogenic pressure” (I.Purina, I.Barda, E.Rimsa, R.Poikane and M.Jansons)2.attēls
Konference sniedza vērtīgas atziņas par smago metālu bioloģisko pieejamību dažādu tipu sedimentos ūdeņu ekosistēmās un to sinerģisko iedarbību kopā ar citiem piesārņotājiem, kā arī par smago metālu potenciālo atmosfēras pārnesi.

Autore-I.Puriņa
Foto- I.Puriņa