Starptautiskā toksisko cianobaktēriju konference 8th “International Conference on Toxic Cyanobacteria”
Starptautiskā toksisko cianobaktēriju konference 8th “International Conference on Toxic Cyanobacteria” notika Turcijā, Stambulā, no 2010. gada 29. augusts līdz 4. septembrim

Konferencē pulcējās zinātnieki no visas pasaules, lai iepazītos un paplašinātu zināšanas par pēdējiem toksisko cianobaktēriju pētījumiem. Simpozijā notika dažādas prezentāciju un posteru sesijas, kurās apsprieda cianobaktēriju un to toksīnu noteikšanas metodes; toksisko cianobaktēriju masveida savairošanās problēmas pasaulē; cianotoksīnu producēšanas gadījumus un to īpašības; cianotoksīnu ģenētisko un molekulāro bioloģiju; toksikoloģiju; tika spriests par cianotoksīnu riska novērtējums; toksīnu producēšanās bioģeogrāfiju u.c. tēmām.

Ziņojuma autore pie sava stenda referāta posteru sesijas laikā – I.Bārda, pie sava stenda referāta Development of toxic cyanobacteria and hepatotoxin production in eutrophic Lake Mazais Baltezers, Latvia.

Konference sesijas laikā.

Doktora grāda pretendente Ieva Bārda starplaikā starp referātu un posteru sesijām