2.jūlija naktī Mārupē noliktavu un biznesa ēku kompleksā "Baltais vējš" ļaunprātīgas rīcības rezultātā izcēlās ugunsgrēks medicīnisko preču noliktavā, no kurienes liesmas pārmetās uz "Ecolab" noliktavu ar profesionālo sadzīves ķīmiju - mazgāšanas, dezinfekcijas līdzekļiem un medicīnā izmantotām vielām. Ugunsgrēks tika dzēsts ar ūdeni, tāpēc notika ķīmisko vielu izskalošanās lietus kanalizācijā, jeb notekgrāvjos, kas nonāk vidē.

Att 1. Nodegusī noliktava K.Ulmaņa gatvē 119.

HIDROTOX darbinieki 4-tajā un 5-tajā jūlijā apsekoja avārijas vietu, aizbērtos notekgrāvjus, Mārupīti un Māras dīķi. Tika ievākti paraugi ūdens un sedimentu toksicitātes noteikšanai.
Ejot gar Mārupīti gaisā vīdēja īpatnēja smaka. Visā posmā no notekgrāvjiem Vārpu un Ziedlejas ielu rajonos Mārupē līdz Daugavai pavērās šausminošs skats. Pašā Mārupītē iegremdētas gulēja lielas, beigtas līdakas ar vēderiem augšā, kā arī gar krastiem gulēja beigtas dēles, sānpeldes un citi bentosa organismi. Iedzīvotāji stāstīja par beigtām pīlēm un bebriem. Vizuāli izskatījās, ka viss posms no notekgrāvjiem līdz Mārupītes ieplūdei Daugavā ir miris. Tikai ūdensaugi vēl bija zaļi. Jautājums – vai tie izturēs, vai arī nokaltīs?
Novērtējot zivju ihtiopatoloģisko stāvokli konstatējām, ka bojā gājušas dažādu sugu un dažādu vecumu zivis. Visām izmeklētajām zivīm ādas virsma sausa, bez raksturīgām gļotām, āda tīra, nav novērojami ādas kopsakara traucējumi. Mute un žaunu vāki aizvērti, kas liecina, ka zivis nav mirušas noslāpšanas rezultātā. Žaunas gaiši sarkanas, uz žaunām nav redzamas gļotas. Izmeklētajām zivīm konstatēts neraksturīgi spēcīgi izteikts līķa sastingums, nav vērojamas sadalīšanās pazīmes, kas arī ir neraksturīga pazīme. Iekšējos orgānos nozīmīgas makroskopiski redzamas patoloģijas nav atrastas.

Att 2. Noindētā līdaka, vizuāli vesela un labi saglabājusies kaut arī 5.jūlijā vajadzēja jau palikt “mīkstai”.

Att 3. Līdakas pataloģiskā izmeklēšana.

Makroskopiskās izmeklēšanas rezultāti liek domāt, ka zivis ir mirušas saindēšanās rezultātā.

Att 4. Ekspres intervija LNT.

Att 5. Beigtas zivis starp nobirušām lapām.

Lai upe atdzīvotos ir jāatjaunojas visiem organismiem, sākot no baktērijām ūdenī, un vēžveidīgajiem līdz zivīm. Jo zivju barības bāze ir mazie bentosa vēžveidīgie. Pagaidām notiek tikai piesārņotā ūdens atšķaidīšanās.

Att 6. Baltie plankumi ir vēja sanestās, uzpeldējušās, beigtās zivis.

Att 7. Šis ir aizbērums, kas ierobežo toksisko ūdeņu noplūdi.

Ļoti gribētos uzzināt kās tās bija par toksiskajām vielām, kas izraisīja tik lielu organismu bojāeju un kad tas aizskalosies.

Att. 8. Ūdens un sedimentu ievākšana toksicitātes noteikšanai.

Att 9. Mārupīte visā skaistumā, kaut arī gaisā dīvaina smaka.