Dalība 6-tajā starptautiskajā konferencē „Research and conservation of biological diversity in Baltic Region”, Latvijā, Daugavpilī.
2011.gada 28.-29.aprīlis

Daugavpils Universitātes konference pulcē kopā pārsvarā Latvijas un Baltijas valstu zinātniekus, kad tiek apspriesti dažādi zinātniskie pētījuma virzieni sākot no botānikas, hidrobioloģijas līdz pārtikā mītošo parazītu darbības radītām sekām. Postera sesijā bija iespēja vizuāli aplūkot gan jauno, gan pieredzējušo zinātnieku ieguldījumu dažādos pētījuma virzienos.
Daugavpils konferencē ir lieliska iespēja dibināt jaunus kontaktus un zinātniekiem rast idejas jauniem sadarbības projektiem un pētījumiem.

Strode E., Jansons M., Puriņa I. un Balode M. 2011. Ecological quality status of the Gulf of Riga sediments. 6th international conference „Research and conservation of biological diversity in Baltic Region”. 28-29. April. Daugavpils University Academic Press „Saule: p 129 (mutiskais ziņojums)


E. Strode iepazīstina klātesošos ar saviem pētījumiem.


Pēc labi padarīta darba, konferences rīkotāji iepazīstina ar Daugavpils Zooloģiskā dārza iemītniekiem.