Dalība 7-tajā “Sediment Network”
2011. gada 6-9 aprīlis

SedNet konference pulcina cilvēkus no dažādām valstīm arī no Amerikas, kurā tiek apspriestas sedimentu problēmas un to otreizēja izmantošana, kā arī dažādu valstu pārstāvji iepazīstina dalībniekus ar lielākajiem sedimentu izpētes projektiem. Konfreences dalībniekiem bija iespēja vizuāli apskatīt Venēcijas lagūnas īpašo biotopu un tajā noritošie pētījumiem, kā arī iepazīstināja ar jaunākajām tehnoloģijām plūdu novēršanā, kuras šobrīd tiek ieviestas Venēcijas lagūnā.

Strode E., Balode M. and Purina I. 2011 Inhibitory effect of sediment pollution on Baltic amphipod Monoporeia affinis. 7th international SedNet event 6-9 April, Venecia, Italy. Sediments and Biodiversity: bringing the gap between science and policy: p 91 (stenda referāts)


Ceļā uz konferences norises vietu tika škēršota 500m gara pie mūra sienas piestiprināta metāla pārkare gar kanālu sistēmu.


Sniedzot komentārus pie stenda ziņojuma par savu pētījumu.


Apskatot īpašo Venēcijas biotopu – Venēcijas lagūnu. Fonā noris aizprosta būvēšana, kas pasargās Venēciju no iespējamiem plūdiem.


Venēcijas lagūnā noritošie darbi – ārpus pilsētas.