Dalība 3-šajā gadskārtējā starptautiskajā konferencē SETAC CEE „Ecotoxicology revisited"
2012.gada 17. – 19. septembris

3. konference SETAC CEE „Ecotoxicology revisited" norisinājās Polijas pilsētā, Krakovā, Jagiellonian Universitātē laika posmā no 2012.gada 17. – 19. septembrim. Konferences organizēja Vides toksikoloģijas un ķīmijas asociācijas (SETAC – Society of Environmental Toxicology and Chemistry) centrālās un austrumu Eiropas atzars – SETAC CEE (Central & East Europe Branch). SETAC CEE (izveidota 2004.gadā) ir neatkarīga bezpeļņas zinātniska organizācija, kas darbojas kā multidisciplinārs forums biologiem, ķīmiķiem, toksikologiem, dzīves cikla analīzes (LCA) ekspertiem no Centrālās un Austrumeiropas. Tā organizē zinātniskus seminārus, darba grupas, sanāksmes, konferences un kursus par vides ķīmiju, ekotoksikoloģiju un dzīves cikla analīzes tēmām. Organizācijas mērķis ir atbalstīt jaunos zinātniekus no Centrālās un Austrumeiropas, organizējot konferences ar salīdzinoši mazu reģistrācijas maksu, lai nodrošinātu jauno zinātnieku tikšanos ar pieredzējušiem zinātniekiem. Nozīmīga SETAC CEE atzara misija ir koordinēt nacionālās aktivitātes, kas saistītas ar vides toksikoloģiju un ķīmiju, tādejādi veicinot Eiropas reģiona SETAC attīstību.
 Konference primārais mērķis bija veidot diskusijas par šī brīža ekotoksikoloģijas un vides ķīmijas strīda jautājumiem Centrālajā un Austrumeiropā. Konferences temata mērķis bija veidot jaunu redzējumu uz novecojušām vai aktuālām ekotoksikoloģijas problēmām. Konferences programma tika iedalīta vairākās apakš tēmās – ūdeņu ekotoksikoloģija, sauszemes ekotoksikoloģija, vides un analītiskā ķīmija, nākamās piesārņojošās vielas, iedarbības un efekta modelēšana, evolucionārā ekotoksikoloģija, dzīves cikla analīze un pārvaldīšana, ekoloģiskā riska novērtēšana un pārvaldīšana.

     Konferencē piedalījāmies ar vairākiem stenda referātiem un vienu mutisko prezentāciju:
  • Strode E., Balode M., Purina I. 2012. Amphipod Monoporeia affinis as test organism in bioassay and their abundance in Gulf of Riga (Baltic Sea). Ecotoxicology revisited. Proceedings of the 3rd SETAC CEE Annual Meeting, Krakow, Poland. 44. pp. (stenda referāts).
  • Putna I., Strode E., Muzikante L., Elīna S., Purviņa S., Pfeifere M., Balode M., Puriņa I. 2012. Water and sediment toxicity evaluation after chemical leakage using diverse trophic level testorganisms: case study of Marupe (Latvia). ). Ecotoxicology revisited. Proceedings of the 3rd SETAC CEE Annual Meeting, Krakow, Poland. 27-29 pp. (mutiskā prezentācija).
  • Baumerte A., Šakale G., Knite M., Putna I., Balode M. 2012. Long-term effect of carbon nanomaterials on aquatic crustaceans and relevant environmental factors. Ecotoxicology revisited. Proceedings of the 3rd SETAC CEE Annual Meeting, Krakow, Poland. 47. pp. (stenda referāts).
  • Purvina S., Kurakin A., Strode E., Barda I., Jansons M., Rimsa E., Kholodkevich S., Balode M., Purina I. 2012.Assessment of ecological status of selected inland water bodies of Latvia using biochemical and physiological bioindication methods, Ecotoxicology revisited. Proceedings of the 3rd SETAC CEE Annual Meeting, Krakow, Poland. 47 pp. (stenda referāts) 39.lpp.