2010. gada 23. - 27. maijs.

Spānijā, Seviļā notika 20-ais ikgadējais mītiņš SETAC Europe “Science and Technologies for Environment Protection” (Zinātne un Tehnoloģijas Vides Aizsardzībai).
SETAC ikgadējos simpozijos tiek apspriestas daudzveidīgas tēmas, kas veltītas daudz disciplinārai pieejai stresa faktoru, ķīmisko vielu, un tehnoloģiju ietekmes uz vidi novērtēšanai. Simpozijā notika vairāk par 50 paralēlajām sesijām, kurās apsprieda ļoti daudzveidīgas problēmas: klimata maiņu un vides kvalitāti, vides ķīmiju, ekotoksikoloģiju, paraugu ievākšanu un monitoringu, jūras vides pētījumus, nanomatertiālus, riska novērtēšanu, likumdošanu u.c. tēmas.


Austrumu stilā celtais Kongresu centrs, kurā notika mītiņš.

No rītiem mītiņa dalībniekus sagaida ūdenskritums, kas gāžas pa Kongresa centra sienu.

Ziņojuma autore Evita, pie sava stenda referāta. Sediment toxicity of Latvian territorial waters (Eastern Baltic Sea)”, autori E. Strode, I. Putna, M. Balode.

Pārtraukums starp lekcijām saulainajā Seviļā.

Teksta autore Santa Purviņa
Foto Santa Purviņa, Evita Strode, Maija Balode