2012. gada 28. septembris,
Zinātnieku nakts „Stāsts par enerģiju”1. Att. „Zinātnieku nakts 2012” pasākuma afiša


28.septembrī vienlaikus astoņās Latvijas pilsētās notika ikgadējais ”Zinātnieku nakts” pasākums par tēmu „Stāsts par enerģiju”. Ar šo pasākumu Latvija iekļaujas to 32 Eiropas valstu – Eiropas Zinātnieku nakts organizētāju skaitā, kuras septembra nogalē organizē pasākumus vairāk kā 200 Eiropas pilsētās, lai atraktīvā veidā skaidrotu zinātnes sasniegumus un ļautu ielūkoties zinātnisko laboratoriju darba noslēpumos. Šogad Zinātnieku nakts aktivitātes bija saistītas ar enerģētiku, dodot ieskatu enerģijas ieguves veidos un daudzveidīgajā pielietojamībā. Plašākai sabiedrības apskatei bija atvērti zinātniskie institūti, augstskolu fakultātes, kur interesenti varēja piedalīties zinātniskajos eksperimentos, iesaistīties diskusijās, uzdot jautājumus zinātniekiem un uz brīdi paši iejusties zinātnieku ikdienā. Kopīgi varēja no jauna atklāt lietas, bez kurām mūsu ikdienas dzīve vairs nav iedomājama un kuras ir dažādu zinātnes sasniegumu rezultāts. Varēs iepazīties ar jaunām tehnoloģiju idejām, kas pateicoties zinātnei vēl var ienākt mūsu sadzīvē.
HIDROTOX zinātniskie darbinieki piedalījās Zinātnieku naktī sadarbībā ar Latvijas Universitātes Hidrobioloģijas katedru, kas dalību pieteica par tēmu „Ūdens un enerģija” (skat. 2.att).2.att. Hidrobiologu programma
Pasākuma gaitā informējām interesentus par vēja parku ietekmi uz sāļūdens ekosistēmām, kā arī piesārņojuma ietekmes novērtēšanas veidiem, biotstēšanu un biomarķēšanu. Sniedzām arī ieskatu ietekmēto ūdens ekosistēmu florā un faunā, kā arī tika vadītas viktorīnas par attiecīgo tēmu. Vakara gaitā raisījām diskusijas, kuru laikā informējām par ESF projektu „Inovatīvu ekotoksikoloģijas metožu ieviešanas dabiskas un antropogēnas izcelsmes piesārņojuma ietekmes identificēšanai Latvijas teritoriālajos ūdeņos”, projekta mērķiem un sasniegtajiem rezultātiem.