Latvijas Hidroekoloģijas institūts

  • Adrese: Daugavgrīvas iela 8, LV-1048, Rīga
  • Tel.: +371 67601995,
  • Fax.: +371 67601995
  • E-pasts: hydro [at] latnet.lv
  • Kontaktpersona: Ingrīda Puriņa, e-pasts: Ingrida.Purina [at] lhei.lv

Latvijas Universitāte

  • Adrese: Raiņa bulv. 18, Rīga, LV-1586,
  • Tel.: +371 67034444
  • Fax.: +371 67225039
  • E-pasts: lu [at] lu.lv
  • Kontaktpersona: Ieva Bārda, e-pasts: ievab [at] lanet.lv