2010. gada maijs.

Maija ekspedīcija ezeros
Maija beigās devāmies ievākt biomarķēšanai nepieciešamās gliemenes 9 tuvākos un tālākos ezeros. Tika izvēlēti ezeri, kuros iepriekš konstatēts piesārņojums ar smagajiem metāliem un naftas produktiem, kā arī tīri references ezeri visiem atbilstošajiem ezeru tipiem. Papildus tika apsekotas arī Daugavas attekas- Hapaka grāvis un Sarkandaugava, kurās konstatēts ievērojams piesārņojuma līmenis.

Kā pamata testa organismi tika izvēlētas divvāku gliemenes Unio spp. un Anadonta spp., kā arī, kur vien iespējams, Dreissena polimorpha.

Ekspedīcijas gaitā lielākās grūtības sagādāja gliemeņu meklēšana, jo pavasara aukstajā un ar skābekli bagātajā ūdenī tās slēpās diezgan dziļi. Izmēģinātas tika daudzas zinātniskās metodes- ķeksēšana un grābstīšana....

Taču visefektīvākā izrādījās grunts sistemātiska aptaustīšana visās aizdomīgās vietās.

Papildus par ekspedīcijas gaitu interesējās arī citi ezerā mītošie bioloģiskie organismi, kas nereti protestēja pret svešinieku ielaušanos viņu apdzīvotajās teritorijās.

Tāpēc steidzīgi tika izveidota ANO miera uzturēšanas misijas filiāle, kas centās novērst ezera iemītnieku uzmanību ar bioloģiski audzētiem āboliem.

Līdz ar biomarķēšanai nepieciešamajiem organismiem tika ievākti arī hidroloģiskie, mikrobioloģiskie un fitoplanktona paraugi, kas parasti nerada citas grūtības, kā vien to darba un laikietilpīgā apstrāde.


Teksta autore I.Puriņa
Foto M.Jansons