Zinātniski raksti

 • Balode M, Purvina S., Purina I., Yurkovska V., Barda I., Strode E., Putna I., Balodis J., Pfeifere M., 2010. Experimental studies on the possible impact of climate change on development of Baltic HAB species. In: Proc. of 13th International Conference on Harmful Algae. Hong Kong, China, Editors: Kin-Chung Ho, M. J. Zhou and Y. Z. Qi. ISBN 928-87-990827-2-B, Environmental Publication House Hong Kong, 233 – 239.
 • Rozenstrauha I., Kragel L., Lodins E., Filipenkov V., Chatzitheodoridis E., Putna I, Balode M., 2010. Functional Properties of Glass-Ceramics for Building Application . In: Proc. of the 2nd International Conference Advanced Construction. 141-147.
 • Balode M., Manusadzianas L., Mielžynska D., Munne P., Nakari T., Nerrasaite G., Pöllumäe A., Putna I., Scharf E. M., Schulz E., Schuman A., Talvari A., 2010. Ring-test Report of the COHIBA project WP3. www.cohiba-project.net/publications
 • Purvina S., Béchemin C., Balode M., Verite C., Arnaud C., Maestrini S.Y., 2010. Release of available nitrogen from river discharged dissolved organic matter by heterotrophic bacteria associated with the cyanobacteria Microcystis aeruginosa. Estonian Journal of Ecology. 59: 184-196.

Disertācijas, maģistra un bakalaura darbi

 • Rimša E., 2012. Antropogēnā piesārņojuma ietekme uz Baltijas plakangliemenes Macoma balthica neirotoksiskā, oksidatīvāstresa un metalotioneīna biomarķieriem Rīgas līcī. Maģistra darbs.
 • Medne R., 2011. Lašu spuru nekrozes klīnisko pazīmju un etioloģisko faktoru izpēte. Promocijas darbs. Jelgava, LLU, 114 lpp.
 • Purviņa S., 2011. Izšķīdušo organisko vielu bioloģiskā izmantojamība bakterioplanktona un fitoplanktona klātbūtnē Rīgas līcī. Promocijas darbs. LU akadēmiskais apgāds, ISBN 978-9984-45-288-3, 68 lpp.
 • Seile E., 2011. Pierīgas ūdeņu sanitārā kvalitāte un toksicitāte vasaras sezonā cianobaktēriju savairošanās laikā. Maģistra darbs. Rīga, LU, 61 lpp.
 • Rimša E., 2010. Fitoplanktona un primārās produkcijas dinamika atkarībā no plūdmaiņu stipruma un ūdens līmeņa mangrovju kanālu sistēmā Andamanu jūras piekrastē, Trang provincē. Bakalaura darbs. Taizemē. Rīga, LU, 43 lpp.

Populāri-zinātniski raksti

 • Purviņa S. (2010). Dīķis, kur saulei spoguļoties. Dārza pasaule: 9: 20-21.

Ziņojumi konferencēs

 • Puriņa I., Bārda I., Rimša E., Jansons M., 2012. Saldūdens gliemeņu enzīmu aktivitātes sezonālās izmaiņas ūdenstilpēs ar atšķirīgu piesārņojuma pakāpi. Februāris, LU 70. Zinātniskā konference, Rīga, Latvija, 43.
 • Kurakins A., Purviņa S., Bārda I, Rimša E, Kolodkēvičs S., Balode M., Puriņa I., 2012. Gliemeņu fizioloģisko reakciju atšķirības ūdenstilpēs ar dažādu antropogēno slodzi. Februāris, LU 70. Zinātniskā konference, Rīga, Latvija, 41-42.
 • Putna I., Strode E., Purviņa S., Muzikante L., Pfeifere M., Seile E., Balode M., Puriņa I., 2012. Dažādu trofisko līmeņu ūdens testorganismu reakcijas atšķirības uz avārijas radīto ķīmisko piesārņojumu Mārupē. Februāris, LU 70. Zinātniskā konference, Rīga, Latvija, 44-46.
 • Muzikante L., Pfeifere M., Balode M., 2012. Abiotisko vides faktoru ietekme uz zaļaļģu toksikorezistenci. LU 70. Zinātniskā konference, Rīga, Latvija, 47-48.
 • Muzikante L., Purviņa S., Seile E., Pfeifere M., Balode M., Puriņa I., 2012. Ūdens toksicitātes novērtējums pēc avārijas ķīmijas preču noliktavā Mārupē, izmantojot fitoplanktona un bakterioplanktona testus”. Februāris, LU 70. Zinātniskā konference, Rīga, Latvija, 54-55.
 • Putna I., Balode M., Purviņa S., Puriņa I., 2012. Ūdens toksicitāte novērtējums pēc avārijas ķīmijas preču noliktavā Mārupē, izmantojot zooplanktona testus. Februāris, LU 70. Zinātniskā konference, Rīga, Latvija, 56-58.
 • Strode E., Balode M., Purviņa S., Puriņa I., 2012. Sedimentu toksicitātes novērtējums pēc avārijas ķīmijas preču noliktavā Mārupē, izmantojot zoobentosa testus. Februāris, LU 70. Zinātniskā konference, Rīga, Latvija, 59-60.
 • Strode E., Balode M., Purina I. 2011. Inhibitory effect of sediment pollution on Baltic amphipod Monoporeia affinis. 7th international SedNet event 6-9 April, Venecia, Italy. Sediments and Biodiversity: bringing the gap between science and policy: p 91.
 • Strode E., Jansons M., Puriņa I., Balode M. 2011. Ecological quality status of the Gulf of Riga sediments. 6th international conference „Research and conservation of biological diversity in Baltic Region”. 28-29. April. Daugavpils University Academic Press Saule: p 129.
 • Putna I., Balode M., Purvina S., Strake S., Pfeifere M., 2011. Biologicaly treated Latvian municipal and industrial waste water toxicity to crustaceans D.magna and A.salina. 15-19 May, Italy, Milan.
 • Balode M., Pfeifere M., Putna I., Purvina, S., Balodis J., Poikane R., Strake S., Toxicity of biologicaly treated municipal and industrial effluents. 15-19 May, Italy, Milan.
 • Barda I., Purina I., Rimsa E., Balode M., 2011. Seasonal activity of biomarkers in bivalve Macoma balthica from the Gulf of Riga (Baltic Sea). In: Proc. of 8th Baltic Sea Science Congress, 22-26 August 2011, Sankt-Peterburg, Russia, 363.
 • Purvina S., Barda I., Seile E., Balode M., Purina I., 2011. Toxic effect of summer phytoplankton from the Gulf of Riga on bacteria Vibrio fischeri and other organisms. In: Proc. of 8th Baltic Sea Science Congress, 22-26 August 2011, Sankt-Peterburg, Russia, 360.
 • Medne R., Balode M., 2011. Hematological analyses of flounder and herring from the Baltic Sea. In: Proc. of 8th Baltic Sea Science Congress, 22-26 August 2011, Sankt-Peterburg, Russia, 362.
 • Strake S., Poikane R., Putna I., Balode M., 2011. Municipal and industrial effluents as potential sources of hazardous substances. In: Proc. of 8th Baltic Sea Science Congress, 22-26 August 2011, Sankt-Peterburg, Russia, 330.
 • Putna I., Balode M., Purvina S., Strake S., Pfeifere M., 2011. Biologicaly treated Latvian municipal and industrial waste water toxicity to crustaceans D.magna and A.salina. In Proc. of SETAC Europe congress, 15-19 May, Milan, Italy.
 • Berezina N., Strode E., Golubkov S., Balode M., 2011. Sediment quality of the Gulf of Finland: bioassay with amphipods. In: Proc. of 8th Baltic Sea Science Congress, 22-26 August, St. Petersburg, Russia, 215.
 • Dabrowska H., Antoniak A., Kopko O., Turja R., Lehtonen K.K., Balode M., Strode E., Broeg K., Sundelin B., Löf M., Šyvokienė J., Kholodkevich S., Kuznetsova T., Kurakin A., Sladkova S., Kamardin N., 2011. An integrated assessment of pollution and biological effects of the southern Baltic Sea coastal waters. ICES Annual Science Conference, 19 – 23 September. Gdańsk, Poland, 189.
 • Strode E., Balode M., 2011. Toxico-resistance of different Baltic amphipod species. Monitoring European Biodiversity "The role and importance of amphipod crustaceans”. 27-29. September, Palermo, Italy, 82-83.
 • Berezina N., Strode E., Balode M., Golubkov S., Lehtonen K., 2011. Reproductive and biological variables of Gammaridaen amphipods as tools in bioassay. Monitoring European Biodiversity "The role and importance of amphipod crustaceans 27-29. September, Palermo, Italy, 63-64.
 • Muzikante L., Pfeifere M., Balode M., 2011. Vides faktoru ietekme uz zaļaļģu attīstību. Februāris, LU 69. Zinātniskā konference, 31.
 • Puriņa I., Bārda I., Jansons M., Balode M., 2011. Rīgas līča piesārņojuma novērtēšana izmantojot Baltijas plakanliemenes Macoma Baltica acetilholeīnesterāzes aktivitātes izmaiņas. Februāris, LU 69. Zinātniskā konference, 42.
 • Putna I., Pfeifere M., Balode M., Puriņa I., 2011. Ekotoksicitātes testos izmantoto sāļūdens un saldūdens vēžveidīgo organismu toksikorezistences salīdzinājums. Februāris, LU 69. Zinātniskā konference, 43.
 • Rimša E., Puriņa I., Jurkste D., Bārda I., 2011. Pirmprodukcijas un biogēnu dinamika atkarībā no plūdmaiņu stipruma mangrovju kanālu sistēmā. Februāris, LU 69. Zinātniskā konference, 45.
 • Seile E., Purviņa S., Puriņa I. 2011. Pierīgas ūdeņu sanitārā kvalitāte un toksicitāte vasaras sezonā cianobaktēriju savairošanās laikā. Februāris, LU 69. Zinātniskā konference, 46.
 • Strode E., Balode M., 2011. Eksperimentālie pētījumi par abiotisko vides faktoru ietekmi uz sāļūdens sānpelžu Monoporeia affinis un Gamarus zaddachi attīstību un minēto sugu toksikorezistenci. LU 69. Zinātniskā konference, 54-55.
 • Strode E., Putna I., Balode M., 2010. Somu jūras līča sedimentu toksiskuma noteikšana, izmantojot Monoporeia affinis. LU 68. Zinātniskā konference Klimata mainība un ūdeņi, Februāris, LU Rīga: 115.
 • Barda I., Purina I, Balode M., 2010. Development of toxic cyanobacteria and hepatotoxin production in eutrophic Lake Mazais Baltezers. The 8th International Conference on Toxic Cyanobacteria, Istanbul, Turkey, p. 96.
 • Strode E., Putna I., Balode M., 2010. Sediment Toxicity of Latvian territorial waters (Eastern Baltic Sea). SETAC Europe 20th Annual Meeting, Sevilla, Spain: p 217.
 • Strode E. and Balode M., 2010. Sediment-quality assesment in the Gulf of Riga. 5th International student conference Biodiversity and functioning of aquatic ecosystems in the Baltic Sea region, Palanga, Lithaunia: p 93-94.
 • Putna I., Balode M., Strode E., Purviņa S., Rozenštrauha I., Lodiņš E. 2010. Daphnia magna ekotoksicitātes testa izmantošana stiklkeramikas kompozītmateriālu toksiskuma noteikšanā. LU 68. Zinātniskā konference, Klimata mainība un ūdeņi sekcija, LU Akadēmiskais apgāds, Rīga: 84. lpp.
 • Lehtonen K., Lang T., Baršiene J., Andreikenaite L., Berezina N., Golubkov S., Balode M., Purina I., Kholodkevich S., Kuznetsova T., Vuori K., Kanerva M. 2010. Integrated multidisciplinary assessment of the ecosystem health of the Gulf of Finland: scheme of the 2009 twin expedition and first results. SETAC Europe 20th Annual Meeting, Sevilla, Spain: p.87.
 • Juhna T., Barda I., Purina I., Balode M., 2010. Algal Microcystins removal during artificial groundwater recharge under aerobic and anaerobic conditions. 14th International Conference on Harmful Algae 2010, Creta, Greece.
 • Rozenštrauha I., Krāģe L., Lodiņš E., Fiļipenkovs V., Chatzitheodoridis E., Putna I., Balode M., 2010. Būvkeramikai atbilstošas stiklkeramikas funkcionālās īpašības. RTU Starptautiskā zinātniskā konference, Rīga, Latvija.
 • Rozenštrauha I., Lodins E., Krage L., Filipenkov V., Chatzitheodoridis E., Putna I., Balode M., 2010. Functional Properties of Glass-Ceramics for Building Applications. Proc. of the 2nd International Conference „Advanced Constructions”, Kaunas, Lithuania.