2012.gada 14.decembris
ESF projekta „Inovatīvu metožu ieviešana dabiskas un antropogēnas izcelsmes piesārņojuma ietekmes identificēšanā Latvijas teritoriālajos ūdeņos” noslēguma seminārs

Lasīt visu rakstu


2012.gada 28.septembris
Zinātnieku nakts „Stāsts par enerģiju”
28.septembrī vienlaikus astoņās Latvijas pilsētās notika ikgadējais ”Zinātnieku nakts” pasākums par tēmu „Stāsts par enerģiju”.

Lasīt visu rakstuNeatkarīgā teātra „Dirty Deal Teatro” izrāde „Mārupīte”.
Balstoties uz HIDROTOX projekta laikā iegūtajiem ekotoksikoloģisko testu rezultātiem, projekta darbinieki sniedza konsultāciju, atbalstīja radošo grupu no neatkarīgā teātra „Dirty Deal Teatro”.

Lasīt visu rakstu


2012.gada 17. – 19. septembris
Konferences organizēja Vides toksikoloģijas un ķīmijas asociācijas (SETAC – Society of Environmental Toxicology and Chemistry) centrālās un austrumu Eiropas atzars – SETAC CEE (Central & East Europe Branch). SETAC CEE (izveidota 2004.gadā) ir neatkarīga bezpeļņas zinātniska organizācija, kas darbojas kā multidisciplinārs forums...

Lasīt visu rakstu


2012.gada 23. – 27. septembris
4. 16-tā starptautiskā Konference par smago metālu izplatību vidē Konference bija veltīta smago metālu izplatības aspektiem atmosfērā, augsnēs, ūdeņu ekosistēmās un sedimentos, kā arī smago metālu piesārņojuma ietekmei uz augiem, dzīvniekiem, cilvēku veselību un smago metālu piesārņojuma samazināšanai ar augu palīdzību.

Lasīt visu rakstu


2012.gada 20.-24.maijs
22. gadskārtējā starptautiskā konference SETAC Europe


Lasīt visu rakstu


2012.gada 16.-18.janvāris
Ekspedīcija Rīgas līcī uz igauņu zinātniski pētnieciskā kuģa „Salme”
Sniegotajās janvāra dienās HIDROTOX projekta komanda piedalījās ekspedīcijā Rīgas līcī uz igauņu zinātniski pētnieciskā kuģa „Salme”. Ekspedīcijas laikā tika ievākti sedimentu paraugi, gliemenes Macoma balthica un sānpeldes Monoporeia affinis biotestēšanas un biomarķēšanas pētījumiem 20 stacijās līča piekrastē un centrālajā daļā, ieskaitot Igaunijas teritoriālos ūdeņus un Pērnavas līci.

Lasīt visu rakstu


2011. gada 7.-8.decembris
“Seminar on experience exchange between stakeholders from Eastern Baltic Sea Region on options for reduction of hazardous substances. Findings from COHIBA and other projects”,
rīkotājs Baltijas Vides Forums

Lasīt visu rakstu


2011. gada 27.-19. septembris
MEB konference - Monitoring European Biodiversity "The role and importance of amphipod crustaceans"
“Eiropas bioloģiskās daudzveidības monitorings - vēžveidīgo loma un nozīme”, kurā pulcējās sānpelžu speciālisti no dažādām pasaules valstīm.

Lasīt visu rakstu


2011. 23.septembrī
Notika populāri zinātnisks pasākums „Zinātnieku nakts 2011”. Šī gada tēma bija- AIZRAUJOŠĀ ĶĪMIJA.
Zinātnieku nakts ir Eiropas Komisijas finansēts projekts, kuru Latvijā realizē Latvijas Zinātņu akadēmija (LZA) sadarbībā ar augstskolām un zinātniskajiem institūtiem. Pasākums Latvijā norit jau sesto gadu pēc kārtas. Ar šo pasākumu Latvija iekļaujas 32 Eiropas valstu skaitā, kuras septembra nogalē organizē pasākumus vairāk kā 200 Eiropas pilsētās, lai atraktīvā veidā skaidrotu zinātnes sasniegumus un ļautu ielūkoties zinātnisko laboratoriju noslēpumos.

Lasīt visu rakstu


2011. vasara
2011.gada Dabas koncertzāle Fucus vesiculosus (pūšļu fuks)
Nakts, Jūra, Mežs, zibenīgas gaismas un apkārt skanoša mūzika. Kas tas ir? Vai tā ir pasaka? Nē, tā ir Dabas koncertzāle! "Dabas koncertzāle" ir zinātnes, mūzikas, dzejas un vizuālās mākslas apvienojums, kas šogad bija veltīts Pūšļu fukam Fucus Vesiculosus un notika 6.augustā Nīcas pagastā pie Pūsēnu kāpas un 13.augustā Mērsragā netālu no vecās bākas.

Lasīt visu rakstu


2011. gada 22. - 26. augusts
Baltijas jūras zinātnes kongress „8th BSSC – Joint research efforts for sustainable ecosystem management”
8-to Baltijas jūras zinātnes kongress „8th BSSC – Joint research efforts for sustainable ecosystem management”, laikā no 2011. gada 22. līdz 26. augustam rīkoja Krievijas Hidrometeoroloģijas universitāte sadarbībā ar BONUS un Krievijas pētniecības iestādēm un zinātnes asociācijām, un norisinājās Krievijā, Pēterburgā.

Lasīt visu rakstu


2011. gada vasara
Šovasar HIDROTOX grupā piekrita strādāt doktora grāda pretendents Antons Kurakins no Krievijas Zinātņu akadēmijas, Sank-Pēterburgas Ekoloģiskās drošības zinātniski pētnieciskā centra.

Lasīt visu rakstu


2011. gada 2.jūlijs
2.jūlija naktī Mārupē noliktavu un biznesa ēku kompleksā "Baltais vējš" ļaunprātīgas rīcības rezultātā izcēlās ugunsgrēks medicīnisko preču noliktavā, no kurienes liesmas pārmetās uz "Ecolab" noliktavu ar profesionālo sadzīves ķīmiju - mazgāšanas, dezinfekcijas līdzekļiem un medicīnā izmantotām vielām.

Lasīt visu rakstu


2011. gada 15. - 19.maijs
21. gadskārtējā starptautiskā konference SETAC Europe „Ecosystem Protection in a Sustainable World: a Challenge for Science and Regulation”, ko organizē Vides toksikoloģijas un ķīmijas asociācijas (SETAC), norisinājās Itālijā, Milāna laika posmā no 2011. gada 15. līdz 19. maijam.

Lasīt visu rakstu


2011. gada 2. - 5.maijs
SALDŪDEŅU BIOTESTĒŠANAS APMĀCĪBAS.
Saldūdeņu biotestēšanas apmācības norisinājās Somijā, Helsinkos, Somu Vides institūtā (SYKE) laika posmā no 2011. gada 2. līdz 5. maijam. SYKE organizācija ir dibināta 1995. gadā kā vides pētniecības un attīstības centrs. Tā irs izvietota septiņos centros, kuru galvenais mērķis ir zinātniskā pētniecība un dažādu produktu un pakalpojumu radīšana un to uzlabošana.

Lasīt visu rakstu


2011.gada 28.-29.aprīlis
Dalība 6-tajā starptautiskajā konferencē „Research and conservation of biological diversity in Baltic Region”, Latvijā, Daugavpilī.
Daugavpils Universitātes konference pulcē kopā pārsvarā Latvijas un Baltijas valstu zinātniekus, kad tiek apspriesti dažādi zinātniskie pētījuma virzieni sākot no botānikas, hidrobioloģijas līdz pārtikā mītošo parazītu darbības radītām sekām. Postera sesijā bija iespēja vizuāli aplūkot gan jauno, gan pieredzējušo zinātnieku ieguldījumu dažādos pētījuma virzienos.

Lasīt visu rakstu


2011. gada 6-9 aprīlis
Dalība 7-tajā “Sediment Network”
SedNet konference pulcina cilvēkus no dažādām valstīm arī no Amerikas, kurā tiek apspriestas sedimentu problēmas un to otreizēja izmantošana, kā arī dažādu valstu pārstāvji iepazīstina dalībniekus ar lielākajiem sedimentu izpētes projektiem.

Lasīt visu rakstu


2010. gada 5-8 oktobris
Dalība 5-tajā studentu konferencē “Biodiversity and functioning of aquatic ecosystems in the Baltic Sea region”
Šajā daudz disciplinārajā konferencē pulcējās studenti no dažādām valstīm, lai iepazīstinātu klātesošos ar saviem pētījumiem par bioloģiskiem procesiem Baltijas jūras reģionā.

Lasīt visu rakstu


24. septembris
Zinātnieku nakts 2010 LU Bioloģijas fakultātē
Septembra pēdējā piektdienā gan Eiropā, gan Latvijā notika ikgadējs zinātni popularizējošs pasākums “Zinātnieku nakts 2010”, kurā piedalījās arī HIDROTOX projekta darbinieki un LU Bioloģijas fakultātes Hidrobioloģijas katedras studenti.

Lasīt visu rakstu


29. augusts līdz 4. septembris
Starptautiskā toksisko cianobaktēriju konference 8th “International Conference on Toxic Cyanobacteria”
Starptautiskā toksisko cianobaktēriju konference 8th “International Conference on Toxic Cyanobacteria” notika Turcijā, Stambulā, no 2010. gada 29. augusts līdz 4. septembrim

Lasīt visu rakstu


2010. gada augusts
Ekspedīcija Baltijas jūrā uz Somijas pētniecības kuģa „Aranda”
2010.gada 28. augustā devāmies uz Helsinkiem, lai piedalītos starptautiskā ekspedīcijā, kas veltīta Baltijas jūrā ieplūstošo toksisko vielu izraisīto bioloģisko efektu novērtēšanai.

Lasīt visu rakstu2010. gada jūlijs
Dalība bioloģijas studentu simpozijā SymBioSE
Jūlija nogalē jau četrpadsmito reizi notika Eiropas bioloģijas studentu simpozijs SymBioSE (Symposium of Biology Students in Europe, www.symbiose.eu.org). Katru gadu simpozijs notiek kādā no Eiropas valstīm, šogad tas notika Turcijā, Eskišehirā no 30. jūlija līdz 9. augustam.

Lasīt visu rakstu2010. gada vasara
“Karstā” vasara
2010. gada vasara bija patiesi karsta, jo HIDROTOX grupa devās daudzās ekspedīcijas, lai ievāktu mātes organismus testa organismu kultūrām, noteiktu biomarķieru (enzīmu aktivitātes) fona līmeni dažāda eitrofikācijas pakāpes ezeros un iesāļos ūdeņos, kā arī lai noteiktu sanitāro stāvokli pēc mikrobioloģijas rādītājiem.

Lasīt visu rakstu


2010. gada maijs
Maija ekspedīcija jūrā
Kamēr krastā romantiski ziedēja ābeles un pienenes (no 10. līdz 17.maijam), projekta darbinieki devās ekspedīcijā ar Latvijas Nacionālo bruņoto spēku kuģi „Varonis” A-90, kas izvadāja mūs pa Rīgas līci un Baltijas jūras atklāto daļu.

Lasīt visu rakstu


2010. gada 23. - 27. maijs.
Spānijā, Seviļā notika 20-ais ikgadējais mītiņš SETAC Europe “Science and Technologies for Environment Protection” (Zinātne un Tehnoloģijas Vides Aizsardzībai). SETAC ikgadējos simpozijos tiek apspriestas daudzveidīgas tēmas, kas veltītas daudz disciplinārai pieejai stresa faktoru, ķīmisko vielu, un tehnoloģiju ietekmes uz vidi novērtēšanai.

Lasīt visu rakstu


2010. gada maijs
Maija ekspedīcija ezeros
Maija beigās devāmies ievākt biomarķēšanai nepieciešamās gliemenes 9 tuvākos un tālākos ezeros. Tika izvēlēti ezeri, kuros iepriekš konstatēts piesārņojums ar smagajiem metāliem un naftas produktiem, kā arī tīri references ezeri visiem atbilstošajiem ezeru tipiem. Papildus tika apsekotas arī Daugavas attekas- Hapaka grāvis un Sarkandaugava, kurās konstatēts ievērojams piesārņojuma līmenis.

Lasīt visu rakstu