Ekspedīcija Baltijas jūrā uz Somijas pētniecības kuģa „Aranda”
3. ceturkšņa atskaites pielikums Nr. 5.


2010.gada 28. augustā devāmies uz Helsinkiem, lai piedalītos starptautiskā ekspedīcijā, kas veltīta Baltijas jūrā ieplūstošo toksisko vielu izraisīto bioloģisko efektu novērtēšanai.

Ekspedīcijā piedalījās 19 zinātnieki no Somijas, Zviedrijas, Vācijas, Krievijas, Lietuvas un Latvijas.

Ekspedīcijas maršruts aptvēra Botnijas līci Baltijas jūras ziemeļos, Rīgas līci un Gotlandes ieplaku. Ekspedīcijas laikā tika ievākti hidroloģiskie dati, fitoplanktona, zooplanktona, bentosa organismi, kā arī sedimenti.

Botnijas līcī 4 stacijās tika izzvejoti vasarā izliktie krātiņi ar gliemjiem Mytilus edulis, kas savākti nepiesārņotās vietās un izlikti eksponēties piesārņotajos rajonos pretī Zviedrijas pilsētām Gävle un Sundholmai, lai novērtētu īslaicīgu piesārņotāju ietekmi uz bioloģiskajām atbildes reakcijām.

Visās stacijās tika ievākti sedimentu paraugu, kas laboratorijā tiks izmantoti biotestēšanai un smago metālu analīzēm.

Atkarībā no sedimentu tipa tika izmantotas dažādas sedimentu ievākšanas metodes- sedimentu koreri- GEMAX un Box corer, kā arī VanVeen kauss. Nereti iegūtie sedimenti izskatījās visai romantiski- pietrūka tikai jubilejas svecīšu!

Atpakaļceļā uz Rīgas līci laika apstākļi mūs nelutināja- vairākas dienas šūpojāmies divmetrīgos viļņos.

Taču brīvos brīžus kopkajītē varēja pavadīt lietderīgi. High Speed edition galda hokejs sagādāja lielisku izklaidi. Hokeja komandas bija somi pret zviedriem – un kā jau pienākas uz somu kuģa- somu komanda allaž uzvarēja!

Trešā septembra vakarā veiksmīgi ieradāmies Rīgas ostā.

Arī Rīgas līcī turpinājām ierastos darbus. Ilgi meklētās Macoma balthica šeit bija daudz lielākā skaitā nekā Botnijas līcī un attiecīgi daudz vieglāk iegūstamas, tāpēc arī darbi ritēja raitāk. Rīgas līča 142.stacijā, kā parasti, ievācām sānpeldes Monoporeia affinis, kas tik nepieciešamas biotestēšanai. To skalošana pat uz komfortablā somu kuģa ir ļoti smags un netīrs pasākums. ā.

Taču rezultātu ir iespējams ātri nogādāt krastā. Ūdenī tiek nolaista ātrgaitas glābšanas laiva, kas gluži kā Vision Express nogādā sānpeldes Rojas ostā.

Kad darbi Rīgas līcī ir pabeigti, dodamies uz Gotlandes krastiem, lai nomainītu boju, kas ilglaicīgi ievāc hidroloģiskos datus.

Paralēli darbam tiek koptas arī sabiedriskās attiecības. Lietuvieši taču ir mūsu brāļu (un māsu) tauta, tāpēc ar tiem jāuztur labas attiecības! P9080436 Kompānijā ātri iejūtas arī zinātnieki no Sankt Pēterburgas.
Ekspedīcija beidzas turpat kur sākusies - Helsinkos. Pēc 12 dienu jūras brauciena mājam atvadas kuģim „Aranda” un ar 10.septembra pusnakts prāmi dodamies atpakaļ uz Tallinu un tālāk jau uz Rīgu, kur 12 dienas ilgā paraugu ievākšana vainagosies ar vairāku mēnešu intensīvu paraugu analīzi laboratorijas apstākļos.

Teksta autors: Ingrīda Puriņa
Foto: Vadims Jermakovs, Panu Hänninen, Ingrīda Puriņa