2011. gada 23. septembrī, notika populāri zinātnisks pasākums „Zinātnieku nakts 2011”. Šī gada tēma bija- AIZRAUJOŠĀ ĶĪMIJA.


Zinātnieku nakts ir Eiropas Komisijas finansēts projekts, kuru Latvijā realizē Latvijas Zinātņu akadēmija (LZA) sadarbībā ar augstskolām un zinātniskajiem institūtiem. Pasākums Latvijā norit jau sesto gadu pēc kārtas. Ar šo pasākumu Latvija iekļaujas 32 Eiropas valstu skaitā, kuras septembra nogalē organizē pasākumus vairāk kā 200 Eiropas pilsētās, lai atraktīvā veidā skaidrotu zinātnes sasniegumus un ļautu ielūkoties zinātnisko laboratoriju noslēpumos. Šogad Zinātnieku nakts aktivitātes Latvijā tematiski bija saistītas ar ķīmiju, dodot ieskatu tās daudzveidīgajā pielietojamībā, problēmās un iespējās. LU Bioloģijas fakultātē apmeklētāji varēja doties ceļojumā pa resno zarnu, ar zondes palīdzību atrast rotaļlietas-vēža šūnas tumšā kastē- zarnas, modelī. Ķīmijas fakultātē vērot aizraujošu sprādzienu un uzliesmojumu demonstrācijas, ugunī nedegošas naudaszīmes, rakstīšanu ar neredzamu tinti, Haribo lācīša disko deju mēģenē, u.c. ļoti interesantas lietas! Ģeogrāfijas un vides fakultātē uzzināt un izmēģināt kā izplatās artēziskie ūdeņi un kā barojas jūras un ezeri, pagaršot ūdeni no 1km urbuma un daudz ko citu... HIDROTOX grupas zinātniskie darbinieki Zinātnieku naktī piedalījās sadarbībā ar Latvijas Universitātes Hidrobioloģijas katedru, ar tēmu „Ūdens testi. Ūdens dzīvnieki. Kādas izskatās toksiskās aļģes?”. Pasākuma gaitā iepazīstinājām zinātkāros skolēnus, studentus un visus citus interesentus ar ūdens organismiem, kas dzīvo saldūdeņos, iesāļos un sāļos ūdeņos, kā arī piedāvājām pamēģināt, kā garšo ūdens no Rīgas līča, Baltijas jūras un Nāves jūras! Iepazīstinājām ar biotestēšanu, tās izmantošanas iespējām kaitīgu vielu klātbūtnes identificēšanā, kā arī ar tās priekšrocībām un trūkumiem.


HidroTox grupas zinātniskie darbinieki iepazīstina ar ūdens organismiem (Foto Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Preses centrs).Un kā šie mazie vēzīši un bīstamās aļģītes izskatās tuvplānā? (Foto Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Preses centrs).