2011. gada 27.-29. septembris MEB konference - Monitoring European Biodiversity "The role and importance of amphipod crustaceans"


Laikā no 27. līdz 29. septembrim notika MEB konference – “Eiropas bioloģiskās daudzveidības monitorings - vēžveidīgo loma un nozīme”, kurā pulcējās sānpelžu speciālisti no dažādām pasaules valstīm. MEB konferencē tika apspriestas daudzveidīgas tēmas, kas veltītas sānpelžu sistemātikai un daudzveidīgai izmantošanai zinātniskos pētījumos. Latvijas Hidroekoloģijas institūta pētnieki šajā konferencē piedalījās kā autori un līdzautori divos ziņojumos, informējot par pētījumiem par Baltijas reģiona sānpelžu toksisko-rezistenci pret smagiem metāliem (Cd, Cu un Zn).

Strode E. and Balode M. 2011. Toxico-resistance of different Baltic amphipod species. Monitoring European Biodiversity "The role and importance of amphipod crustaceans” 27-29. September, Palermo, Italy, p.82-83.

Berezina N., Strode E., Balode M., Golubkov S., Lehtonen K. 2011. Reproductive and biological variables of Gammaridaen amphipods as tools in bioassay. Monitoring European Biodiversity "The role and importance of amphipod crustaceans 27-29. September, Palermo, Italy p.63-64.


E. Strode pie sava stenda ziņojuma - posteru sesijā.