ESF projekta „Inovatīvu metožu ieviešana dabiskas un antropogēnas izcelsmes piesārņojuma ietekmes identificēšanā Latvijas teritoriālajos ūdeņos” noslēguma seminārs
2012.gada 14.decembrī

Projekta noslēguma seminārs notika 14.decembrī plkst. 10.00 Vides Aizsardzības un Reģionālās Attīstības ministrijas konferenču zālē, Peldu ielā 25. Seminārā tika prezentēti veikto pētījumu būtiskākie rezultāti par dažādu biomarķēšanas un biotestēšanas metožu izmantošanu Rīgas līča, ezeru un upju ekoloģiskās kvalitātes raksturošanā; atsevišķu municipālo un rūpniecības notekūdeņu toksicitātes un potenciālās ietekmes novērtējums; Mārupītes avārijas seku novērtēšanu ar biotestēšanas metodēm, u.c..

Semināra dienas kārtība
HIDROTOX projekta vadītāja Ingrīda Puriņa iesāk projekta noslēguma semināru.Dr.biol. Maija Balode iepazīstina ar biotestēšanas metožu priekšrocībām un izmantošanas iespējām.Dr.vet.med. Ruta Medne iepazīstina ar pētījumiem par zivju asins ainu, kas ir zivju veselības un vides kvalitātes indikators.Dr.biol. Ingrīda Puriņa informē par jaunumiem vides veselības pētījumu jomā, izmantojot biomarķēšanu.Dr.biol. Santa Purviņa informē par ekotoksikoloģijas pētījumu rezultātiem dabiskajās ūdenstilpēs.Mg. Liene Muzikante iepazīstina ar toksicitātes pārbaudes rezultātiem attīrītiem un nosacīti attīrītiem notekūdeņiem.Mg. Ieva Putna klātesošos iepazīstina ar Mārupītes avārijas atstato iespaidu uz upes ūdens un sedimentu ekotoksikoloģisko stāvokli.

Foto Liene Muzikante.