Gliemeņu sirdsdarbības pētījumi eitrofās un references ūdenstilpēs.
2011. gada vasara

Šovasar HIDROTOX grupā piekrita strādāt doktora grāda pretendents Antons Kurakins no Krievijas Zinātņu akadēmijas, Sank-Pēterburgas Ekoloģiskās drošības zinātniski pētnieciskā centra. A.Kurakins pētīja fizioloģiskus biomarķierus divvāku gliemenēs Macoma baltica un Unio pictorum, kas liecina par vides piesārņotību. Tika izmantots saudzīgs neinvazīvs fizioloģiskais tests - mērīta divvāku gliemeņu sirdsdarbības atjaunošanās pēc mākslīgi izraisīta neliela stresa paaugstinātas temperatūras un sāļuma ietekmē. Pēc atšķirībām atbildes reakcijās novērtēts gliemeņu fizioloģiskais stāvoklis dažādās ūdenstilpēs saistībā ar vides stāvokli. Metode izstrādāta un patentēta Ekoloģiskās drošības zinātniski pētnieciskā centrā.


Gliemenēm pievienotie optiskie vadi, kas ļauj sajust sirdspukstus. (Foto Ieva Bārda)Divvāku gliemenes Unio pictorum (Foto Viesturs Silenieks)