22. gadskārtējā starptautiskā konference SETAC Europe „Securing sustainable future: Integrating science, policy and people” un 6. SETAC Pasaules konference22. gadskārtējā starptautiskā konference SETAC EUROPE „Securing sustainable future: Integrating science, policy and people” un 6. SETAC Pasaules konference, ko organizē Vides toksikoloģijas un ķīmijas asociācijas (SETAC), norisinājās Berlīnē, Vācijā laika posmā no 2012. gada 10. līdz 24. maijam.

SETAC ir lielākā vides toksikoloģijas un ķīmijas konference Eiropā, kur šogad piedalījās vairāk kā 2500 zinātnieku no Eiropas un citām pasaules valstīm. Konferences dalībnieki pārstāvēja visdažādākās sfēras - zinātni, valsts struktūras un rūpniecību. Konferences laikā tika sniegtas 2400 prezentācijas un stenda referāti, kā arī bija iespēja diskutēt sešās dažādās sesijās: par ekotoksikoloģiju, riska novērtēšanu, ietekmes modelēšanu, un speciālajās sesijās, kuru tēmas bija saistītas ar polāro rajonu reģioniem (jo tie kalpo kā globālo procesu ziņneši), nanodaļiņām vidē (to ietekmi un izplatību) un vides zinātnes lomu attīstot ilgt spējīgas vides stratēģijas.

Attēlā redzama ziņojuma autore pie sava stenda referāta sesijas laikā – Ieva Putna, pie stenda referāta „Ecotoxicity of leachates from wood materiāls treated with wood preservatives” (autori - Putna I., Simanovska J., Valters K., Bažbauers G., Balode M.).
Stenda referāta autore Ieva Putna pie sava ziņojuma SETAC konferences laikā.

Pielikumi:
1. pielikums "I.Putnas stenda referāts SETAC konferencē"
2. pielikums "Abstrakta kopija no konferences abstraktu grāmatas"