21. GADSKĀRTĒJĀ STARPTAUTISKĀ KONFERENCE SETAC EUROPE „ECOSYSTEM PROTECTION IN A SUSTAINABLE WORLD: A CHALLENGE FOR SCIENCE AND REGULATION”
2011. gada 15. līdz 19. maijam.

21. gadskārtējā starptautiskā konference SETAC Europe „Ecosystem Protection in a Sustainable World: a Challenge for Science and Regulation”, ko organizē Vides toksikoloģijas un ķīmijas asociācijas (SETAC), norisinājās Itālijā, Milāna laika posmā no 2011. gada 15. līdz 19. maijam.


E. Strode iepazīstina klātesošos ar saviem pētījumiem.

Šī konference ir lielākā vides toksikoloģijas un ķīmijas konference Eiropā, kuras laikā tiek sniegtas un iespējams gūt informāciju no vairāk kā 1500 prezentācijām un stenda referātiem. Aicinātie dalībnieki pārstāv visdažādākās sfēras - gan zinātni, gan valdību, gan rūpniecību. Konferences laikā noritēja bija iespēja diskutēt desmit dažādās sesijās, tai skaitā, ekotoksikoloģiju, vides veselības novērtēšanu, riska novērtēšanu, predikatīvo ekotoksikoloģiju un ietekmes modelēšanu u.c., kā arī sešās speciālajās sesijās.Ziņojuma autore pie sava stenda referāta sesijas laikā – Ieva Putna, pie sava stenda referāta „Biologicaly treated Latvian municipal and industrial waste water toxicity to crustaceans D.magna and A.salina” (autori - Ieva Putna, Maija Balode, Santa Purvina, Solvita Strake, Mara Pfeifere) (skat. 1. pielikums).