Zinātnieku nakts 2010 LU Bioloģijas fakultātē
Septembra pēdējā piektdienā gan Eiropā, gan Latvijā notika ikgadējs zinātni popularizējošs pasākums “Zinātnieku nakts 2010”, kurā piedalījās arī HIDROTOX projekta darbinieki un LU Bioloģijas fakultātes Hidrobioloģijas katedras studenti. Pasākuma apmeklētāji, skolu jaunatne, skolēni, viņu vecāki, studenti, pensionāri u.c., tika iepazīstināti ar aizraujošo sugu daudzveidību gan Latvijas saldūdeņos, gan Baltijas jūrā, kā arī tika prezentēti biotestēšanas organismi un metodes.

Hidrobiologu ekspozīciju apmeklēja nepārtraukta ieinteresētu un zinātkāru apmeklētāju plūsma, kuri ar aizrautību vēroja organismus, uzdeva jautājumus un saņēma kompetentas atbildes un negribēja pamest mikroskopus pēc pasākuma 23.00, pasākuma beigām!

Atrodi gamārusus paraugā no Vecāķu pludmales!

Evita pasākuma laikā pie zoobentosa sugām, kuras tiek izmantotas biotestēšanā.

Ieva Putna stāsta par zooplanktonu, - artēmijām un dafnijām

Apmeklētāji tika ievilināti arī Pasaules okeāna dzīlēs, koraļļu rifu daudzveidīgajā krāsu pasaulē un mangrovju kanālu sistēmās. Šeit mūsu bakalaura studenti vada viktorīnu, un apbalvo zinošākos ar saldumiem, kā arī stāsta par ūdens organismu dažādību, un apdraudējumiem cilvēka darbības un klimata maiņas iespaidā okeānos un jūrās. Paralēli tika demonstrēta populārzinātniski dokumentālu filmu “Mūsu jūra, DZĪVOTNES” (LHEI) lai informētu sabiedrību par Latvijas piekrastes klinšaino sedimentu sugu daudzveidību, nozīmību un apdraudējumiem.

Liene un Ieva iepazīstināja viesus ar aļģītēm.

Jūra palielinājumā, saldūdens un sāļūdens organismu demonstrācijas, stāsti par mūsu jūras un ezeru bentosa, zooplanktona un fitoplanktona organismiem. Bērni bija visaktīvākie aplūkojot tos mikroskopā un aptaustot lielākos bentosa pārstāvjus.